EENHEID EN SAAMHORIGHEID


Beste broeders en zusters!


Onze Profeet zegt in een ḥadīth:

“Verbreek de banden met elkaar niet, keer elkaar niet de rug toe, heb geen haat tegen elkaar en benijd elkaar niet. En wees, o dienaren van Allah, broeders zoals Allah jullie heeft bevolen.”

 

Ons geloof is een religie van tawḥīd en eenheid. Het is een geloof van saamhorigheid en solidariteit. Ons geloof leert ons om relaties te onderhouden met alle leden van de samenleving op basis van goedheid en rechtvaardigheid, en om in liefde en respect als broeders en zusters te leven. Het verbiedt ons om elkaar de rug toe te keren, de banden van broederschap te verbreken, en negatieve woorden of daden te uiten. 

 

Laten we daarom onszelf niet verdelen vanwege nationale, sektarische of politieke verschillen. Laten we alleen onze islamitische identiteit omarmen en leven als broeders en zuster van elkaar, zoals Allah bevolen heeft. Ik beëindig mijn preek met de volgende ḥadīth van de Boodschapper van Allah: 

 

“Gelovigen zijn in hun liefde, genade en mededogen voor elkaar als een lichaam; wanneer een orgaan pijn lijdt, delen de andere organen deze pijn met slapeloosheid en koorts.”

nl_NLNederlands